कस सांगु???

Submitted by अमोल परब on 29 April, 2016 - 03:26

प्रिय बायको

कस सांगु??? माझ्यासाठी कोण आहेस तू

तू झुळुक हळुवार हवेची
तू सांज रिमझिम सरीची
मी अलगद मदहोश होतो
अशी तू धुंद कळी निशिगंधाची

तू एक ओढ़ हवीहवीशी
तू एक नशा अनिवारशी
मी नकळत हरवत जातो
जेव्हा चाले जादू तुझ्या डोळ्यांची

तू क्षितिज माझ्या स्वप्नांचे
तू आभाळ माझ्या विश्वाचे
मी घेतो भरारी तुझ्या पंखाने
तू घरपण माझ्या घराचे

जरी भेटे रोज, तरी नवी तू
नको जग सारे, फ़क्त हवी तू
माझ्या अस्तित्वास अर्थ तूझ्यामुळे या
खरचं
कस सांगु??? की, माझ्यासाठी कोण आहेस तू

तुझाच जबरा Fan

नवरा

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users