तडका - फुलेंना वाहू फुले

Submitted by vishal maske on 10 April, 2016 - 21:12

फुलेंना वाहू फूले

सावित्रीची घेऊन साथ
दिप लावला ज्ञानाचा
स्रीयांना देऊन शिक्षण
मान दिधला मानाचा

स्री शिकुन प्रगत झाली
ते फेल ठरले डाव खुळे
स्री शिक्षणाच्या पुरस्कर्त्या
तुज वाहतो ही भाव फूले

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users