कुंकवाने घे भरूनी भांग आता ...

Submitted by बाळ पाटील on 9 April, 2016 - 05:03

कुंकवाने घे भरूनी भांग आता
स्वप्न सारे वळचणीला टांग आता

मैफली सजल्या निमाल्या काल जेथे
ती हवेली भासते विकलांग आता

अजुनही भासे मला कावीळ झाला
माखले हळदीत तू सर्वांग आता

मानले आपण तनाने दोन होतो
जायबंदी जाहले अर्धांग आता

घे जरा हातात माझा हात साकी
गोंदले, खोडू कसे ते सांग आता

-- बाळ पाटील

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users