तडका - याद करो कुर्बानी

Submitted by vishal maske on 22 March, 2016 - 21:32

याद करो कुर्बानी

देशासाठी झटले होते
स्वातंत्र्याची धग धरून
त्या शुरांची याद करतो
आठवणीनं जग भरून

भगतसिंग,राजगुरू,सुखदेव
आठवून घ्यावेत सर्वांनी
येतील शहारे रोमा-रोमात
ऊनकी याद करो कुर्बानी

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users