अंधाराचा बांध बांधतो

Submitted by निशिकांत on 21 March, 2016 - 01:38

तुला मिळावे हास्य म्हणोनी
दु:खाशी मी नाळ जोडतो
प्रकाश बिखरू नये म्हणोनी
अंधाराचा बांध बांधतो

खेळामध्ये जिंकताच तू
तुझा चेहरा उजळत असतो
लोभसवाण्या रुपावरी मी
भान विसरुनी बहकत असतो
चिन्ह तुझ्या हारण्याचे दिसता
अर्ध्यातच मी डाव मोडतो
प्रकाश बिखरू नये म्हणोनी
अंधाराचा बांध बांधतो

उगाच का तू खडा टाकला?
डोहामध्ये तरंग उठले
तरंग कसले? आठवणींचे
झंझावाती वादळ सुटले
दिवाळखोरी झोपेची पण
स्वप्नांना मी साद घालतो
प्रकाश बिखरू नये म्हणोनी
अंधाराचा बांध बांधतो

धन्यवाद ! तू दु:ख दिले मज
दुसरी दु:खे पळून गेली
एक दु:ख अन् एक वेदना
भोगायाची सवय जाहली
दोष तुला ना देणे जमले
प्राक्तनाकडे दाद मागतो
प्रकाश बिखरू नये म्हणोनी
अंधाराचा बांध बांधतो

तू गेल्यावर आयुष्याचे
उदासवाणे चित्र पाहिले
तुझी वजावट होता हाती
शिल्लक मोठे शुन्य राहिले
परीघ त्या शुन्याचा होउन
पाश गळ्याला खूप काचतो
प्रकाश बिखरू नये म्हणोनी
अंधाराचा बांध बांधतो

गडगडणारे की बरसाती
मेघ कसे हे माहित नसुनी
भरून येणे नभात त्यांचे
मनास जाते प्रसन्न करुनी
आठवणीच्या नभास बघुनी
मोर बिचारा नाचनाचतो
प्रकाश बिखरू नये म्हणोनी
अंधाराचा बांध बांधतो

निशिकांत देशपांडे मो.क्र. ९८९०७ ९९०२३
E Mail-- nishides1944@yahoo.com

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

तू गेल्यावर आयुष्याचे
उदासवाणे चित्र पाहिले
तुझी वजावट होता हाती
शिल्लक मोठे शुन्य राहिले
परीघ त्या शुन्याचा होउन
पाश गळ्याला खूप काचतो
प्रकाश बिखरू नये म्हणोनी
अंधाराचा बांध बांधतो >> छान !

कविता आवडली,,,!

>>>दिवाळखोरी झोपेची पण
स्वप्नांना मी साद घालतो>>>सुंदर!

>>>परीघ त्या शुन्याचा होउन
पाश गळ्याला खूप काचतो>>>क्या बात!

>>>चिन्ह तुझ्या हारण्याचे दिसता
अर्ध्यातच मी डाव मोडतो>>>'मोडतो' ऐवजी (हाताशी आलेला डाव) सोडून देतो...हरतो,या अर्थी 'सोडतो',कदाचित अधिक संयुक्तिक वाटावे!(वै.म.)

अभिनंदन...
धन्यवाद!

सत्यजित,
मनापासून अभार आपले दिलखुलास प्रतिसादासाठी. आपण सुचवलेला बदल योग्य आणि आवडला. मी माझ्या वहीत बदल करत आहे. पुनश्च आभार.