तडका - खुम-खुमी

Submitted by vishal maske on 4 March, 2016 - 20:23

खुम खुमी

कुणी कुणाला कमी नाही
प्रत्येककाला ज्ञात आहे
तरीही एकमेकांचा
इथे वारंवार घात आहे

"ध" चा "मा" करणारेही
अजुन इथे कमी नाहीत
असे लोक कुठे मिळतील
ज्यांच्यात खुम-खुमी नाहीत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users