तडका - कारटं स्मार्ट करण्यासाठी

Submitted by vishal maske on 24 February, 2016 - 08:59

कारटं स्मार्ट करण्यासाठी

आपल्याच्याला बाबु अन
लोकाच्याला कारटं म्हणतात
कवडीची अक्कल नसतानाही
आमचंच भलतं स्मार्ट म्हणतात

विरोध होत नसला तरीही
मुद्दाम विरोधात धाडलं जातं
कारटं स्मार्ट करण्यासाठी
प्रकाश झोतात ओढलं जातं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users