माझे अवधुत स्वामी

Submitted by मंदार खरे on 22 February, 2016 - 05:20

माझे अवधुत स्वामी

कशाला मी कुठे जाऊ
देवळामध्ये त्यांना शोधू
ईथेच माझे स्वामी
जळीस्थळी त्यांना पाहू

कधी संकट येता
नाम स्मरण पहिले
धावूनच येती स्वामी
कित्येकांनी हे द्रुष्टांतले

असाबी निस्सीम भक्ती
नको उगाच अवडंब
स्वामींना नाही लागत
सोन्या चांदीचे तबक

उदी लावता त्यांची
कशी होते अनुभुती
दर्शने स्वामी मुर्ती
मनाची घडे शांती

अजानबाहू त्यांचे रूप
डोळ्यांमध्ये साठवून
भक्ती उरातून स्फुरे
चित्तामध्ये चित्र आठवून

भिऊ नको आहेत पाठी
समर्थ औदुंबर निवासी
ब्रम्हांड नायक योगी
माझे अवधुत स्वामी

© मंदार खरे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users