तडका - छावण्या बंद

Submitted by vishal maske on 17 February, 2016 - 20:46

छावण्या बंद

दुष्काळ जरी पडला तरी
शेतकर्‍याला मदत नाही
जनावरांना पोसण्यासाठी
शेतकर्‍याकडे ताकत नाही

तरीहा छावण्या बंद म्हणून
सरकारी निर्णय येऊ लागले
का वास्तवही झूगारण्या इतपत
सरकार अवलक्षणी होऊ लागले,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users