तडका - वागता-बोलताना

Submitted by vishal maske on 15 February, 2016 - 10:01

वागता-बोलताना

नको तसं वागण्या-बोलण्या
मनी भलतं आकर्षन असते
आपल्या वागण्या बोलण्यातुन
आपले संस्कार दर्शन असते

संस्कार चांगले असतील तरच
इथे माणूसकीसह टिकता येईल
आपणही तसंच वागावं-बोलावं
ज्यातुन लोकांनाही शिकता येईल

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users