तडका - प्रेम कहाणी

Submitted by vishal maske on 14 February, 2016 - 04:50

प्रेम कहाणी

वारंवार प्रचिती येऊन जाते
दुनिया प्रेमाची दिवाणी आहे
अन् प्रत्येकाच्या आयुष्यात
वेग-वेगळी प्रेम कहाणी आहे

हि कधी ओळखीचीच तर
कधी अनोळखी भेट असते
अन् प्रत्येकाचीच प्रेमकहाणी
हि निर्विवादपणे ग्रेट असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users