तडका - Valentine फिड

Submitted by vishal maske on 13 February, 2016 - 20:34

Valentine फिड

प्रेम करण्यासाठीही
मुहूर्त शोधला जातो
१४ फेब्रुवारी दिवस
व्हँलेंटाइन वदला जातो

आम्ही हे मान्य करतो की
यात तरूणाईचं लीड असतं
पण लहानांपासुन वृध्दांपर्यंत
व्हँलेंटाइनचं फीड असतं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users