तडका - प्रपोज डे

Submitted by vishal maske on 7 February, 2016 - 20:42

प्रपोज डे

प्रेम व्यक्त करण्यासाठी
एक डे ठरवला स्पेशल
प्रपोज करण्या एकमेका
मनं ऊत्सुकली सपसेल

मात्र प्रेमाच हे नातं
कधीच ना सिमित असतं
"डे" ठरवले असले तरीही
प्रपोज साठी निमित्त नसतं

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users