तडका - कर्तव्य पार पाडताना

Submitted by vishal maske on 31 January, 2016 - 10:41

कर्तव्य पार पाडताना

अहो कर्तव्याचे वारे
ऊलटपणे फिरू नये
दिल्या अधिकारांचा
गैरवापर करू नये

सामाजिकतेशी ऊगीच
ठेऊ नयेत दूरावे
आपल्या कर्तव्याशी
एकनिष्ठपणे रहावे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users