तडका - सन्मान

Submitted by vishal maske on 25 January, 2016 - 08:40

सन्मान

दखल प्रत्येकाच्या सत्कार्याची
जाणीवपुर्वक घ्यायला पाहिजे
हूकून-चुकून सत्कार्यकर्ता
सन्मानादूर ना रहायला पाहिजे

समाजातील तो खरा हिरो
समाजासमोर आलाच पाहिजे
योग्य व्यक्तीचा योग्य सन्मान
योग्य रितीने झालाच पाहिजे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users