तडका - पावरचे सत्य

Submitted by vishal maske on 19 December, 2015 - 09:37

पावरचे सत्य

हाती पावर असेल तर
हवी तशी वापरतात
कुणाला धारेवर धरत
हवे तसे डाफरतात

येऊ शकते,जाऊ शकते
पावरचा असतो योगायोग
म्हणूनच तर पावरचाही
कधीच नसावा दुरूपयोग

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हो, माझ्या माहेरी पॉवर अशीच जाते आणी येते, मग पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून पॉवर महत्वाची, जपुन वापरावी.