माह्या मायेचं कारटं

Submitted by जव्हेरगंज on 9 December, 2015 - 03:38

माह्या मायेचं कारटं
जाई खळ्यात मळ्यात
गाऊनी अभंग
खेळी शेणात शेणात

माह्या मायेचं कारटं
चाले हसत रुसत
भाळूनी चंद्राला
शोधी आभाळ आभाळ

माह्या मायेचं कारटं
सुटे ऊन्हात रानात
शोधीत पाण्याला
होई छप्पर छप्पर

माह्या मायेचं कारटं
निजे सुखात दु:खात
होऊनी भाकरी
जाई थापत थापत

- माये तुह्यं कारटं

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आवडली कविता .
मस्त .

फक्त एक गोष्ट -
माबो वर एकूणच कवितांना खूप कमी प्रतिसाद दिला जातो -
काय कारण ?