दूर गेले

Submitted by जयदीप. on 21 November, 2015 - 13:49

दूर गेले इथून गेलेले
सर्व काही विकून गेलेले

एक रस्ता असूनही नव्हता
पाय होते थकून गेलेले

मी परतही कसाबसा आलो
पोचले ते कुठून गेलेले?

काय होते करायचे बाकी
सर्व होते ठरून गेलेले

सावलीही हळूहळू गेली
झाड होते सुकून गेलेले

पापण्यांच्या कडेवरी आहे
स्वप्न कुठले बुडून गेलेले

.....जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users