तडका - मनोगत दिव्याचे

Submitted by vishal maske on 10 November, 2015 - 08:50

मनोगत दिव्याचे

मातीवरती पहूडलो
मातीमध्ये बुडलो मी
लाल तापल्या आव्यातील
आगीमध्ये घडलो मी

अजुन आहे खुप काही
जे पोटात गिळतो आहे
तेव्हा कुठे दिवा होऊन
तुमच्यासाठी जळतो आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users