तडका - रोड अपघात

Submitted by vishal maske on 4 November, 2015 - 21:46

रोड अपघात

रस्त्यावरून येता-जाता
घ्यावी सदैव काळजी
वाहनधारकांनी वाहन
चालवु नयेत निष्काळजी

स्वत:सह इतरांसाठीही
वाहतुक नियम पाळले जावे
जागरूक राहून सदैव इथले
रोड अपघात टाळले जावे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users