ऋण ...

Submitted by कविता क्षीरसागर on 31 October, 2015 - 08:29

ऋण ..

देवा ऋण मी मानते
दिले शरीर सुदृढ
जगी कित्येक जणांचे
नाही हात पाय धड

देवा ऋण मी मानते
चार घास पोटा देशी
जगी कित्येक जणांना
घडे रोज एकादशी

देवा ऋण मी मानते
डोईवरती छप्पर
जगी कित्येक जणांची
खुली पडती लक्तरं

देवा ऋण मी मानते
पेरलेस आसू थोडे
जगी कित्येक जणांचे
दुःख आभाळा एवढे

देवा ऋण मी मानते
दिल्या सुखाचे दुःखाचे
प्रेमे आदर करते
दिलेल्या या प्राक्तनाचे

कविता क्षीरसागर

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users