तडका - नाराजाचे मनोगत

Submitted by vishal maske on 24 October, 2015 - 22:26

नाराजाचे मनोगत

आमचं मस्त चाललंय म्हणा
पण आम्हालाच टोचतं आहे
आमच्याच्याच वागण्यामुळे
आमचं मन खचतं आहे,...

आमच्याचीच कूट नीतीही
आम्हालाच ठकवते आहे
हि मनी पडलेली खंत मात्र
पुन्हा-पुन्हा सतावते आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users