तुझे गांव आले हवा धुंद झाली

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 15 September, 2015 - 23:24

नव्याने पुन्हा ती जुना गंध ल्याली
तुझे गांव आले हवा धुंद झाली

तरंगे निराधार आभाळसुध्दा
तसाही कुणाचा इथे कोण वाली !

उगवत्या रवीला अरे काय पुजता ?
निशेचा पदर ओढतो हा मवाली

गजबजून जातोय एकांत माझा
तुझा नित्य वावर मनाभोवताली

गती संपली संपला गोडवाही
कशास्तव नदी सागराला मिळाली ?

सहाही ऋतू नित्य येती नि जाती
ऋतू वेदनेचा निघेना निकाली

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

तरंगे निराधार आभाळ सुध्दा
तसाही कुणाचा इथे कोण वाली !

गती संपली संपला गोडवाही
कशास्तव नदी सागराला मिळाली ?

सहाही ऋतू नित्य येती नि जाती
ऋतू वेदनेचा निघेना निकाली<<< चांगले शेर, छान गझल, आवडली.

व्वाह!!


तरंगे निराधार आभाळ सुध्दा
तसाही कुणाचा इथे कोण वाली !

उगवत्या रवीला अरे काय पुजता ?
निशेचा पदर ओढतो हा मवाली

क्या बात है!!

गझल आवडली. Happy

वाह्... क्या बात है!
अजून एक अत्युत्तम रचना!
कितीदा चकित होतो मी वाचून...नि धडसे शब्दही सापडंत नाहीत प्रतिसादात लिहायला!

आभार ।

गती संपली संपला गोडवाही
कशास्तव नदी सागराला मिळाली ?

सुर्रेख!