तडका - मी पण

Submitted by vishal maske on 7 September, 2015 - 11:16

मी पण,...

मी काय केले आहे हे
सर्वांनाच सांगावं वाटतं
प्रत्येक गोष्टीत मी पण
कित्तेकांना टांगावं वाटतं

इतरांनी केलेले सत्कार्यही
कुणा-कुणाला पटत नाही
कितीही नाही म्हटलं तरी
मी पण सुटता सुटत नाही

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी काय केले आहे हे
सर्वांनाच सांगावं वाटतं
प्रत्येक गोष्टीत मी पण
कित्तेकांना टांगावं वाटतं))))))))))छान.विशाल कस हो तुम्हाला इतक सुचतं