तडका - किसानी जगणं

Submitted by vishal maske on 5 July, 2015 - 11:31

किसानी जगणं

शेतातील पिकाचे अस्तित्व
अंतिम टप्प्यात गेले आहे
जगण्याची आस आहे पण
मरणाचे संकट आले आहे

पिकाकडं पाहण्यासाठी आता
मनात बळ ना उरलेलं आहे
अन् शेता-शेतातील अंकुरासह
किसानी जगणं हरलेलं आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कवीता छान आहे पण वाढववायला पाहीजे ना राव
बस का आपल्या बिडचं नाव वर रहायला पाहिजे ना...
बघ मी नविन कडवी टाकलीत आवडती का ते.....

http://www.maayboli.com/node/54536