तडका - विषारी दारू,...!

Submitted by vishal maske on 21 June, 2015 - 22:19

विषारी दारू,...!

त्यांच्या मृत्युच्या कारणांची
दारूत नोंद कुठे करतात,...?
जे माणसं दारू पिल्याने
रोज-रोज इथे मरतात,...!

जिथे परिणाम तात्काळ
तिथेच फक्त दोष आहे
मात्र दारूमध्ये विष नाही
दारू हेच विष आहे,...!

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users