एकदा वाईट व्हावे

Submitted by जयदीप. on 16 June, 2015 - 03:42

एकदा वाईट व्हावे
एकदा नाही म्हणावे

सारखे हे वाटते की
वेगळे काही करावे

वाटते आहे निघावे
पण कुठे येथून जावे

हरवले काहीच नव्हते
शोधल्यावरती कळावे

थांबला होतास क्षणभर
जग पुढे गेले असावे

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हरवले काहीच नव्हते
शोधल्यावरती कळावे

थांबला होतास क्षणभर
जग पुढे गेले असावे>>>व्वा

गजल आवडली.

हरवले काहीच नव्हते
शोधल्यावरती कळावे

थांबला होतास क्षणभर
जग पुढे गेले असावे<<< वा वा

वा! Happy