मला माहीत आहे

Submitted by जयदीप. on 19 May, 2015 - 03:33

मला माहीत आहे की पुन्हा जन्मायचे आहे
तुझे ऋण याच जन्मी का मला फेडायचे आहे

विरोधाभास आहे की विरोधाभास नाही हा
मला सांगायचे नाही, तुला ऎकायचे आहे

तुझ्या निष्पर्ण झालेल्या मनाला पालवी फुटली
तुला काही करुन आता तिला जगवायचे आहे

तुझी कर्कश्श किंकाळी कुणीही ऎकली नाही
कशाला दुःख इवलेसे तुला मिरवायचे आहे

तुला समजावण्यामागे कुणाचा फायदा होता
तुला समजून चुकल्यावर तुला सांगायचे आहे

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users