कीर्तीवंत वीरमंत्र

Submitted by गणेश पावले on 14 May, 2015 - 01:51

☼ कीर्तीवंत वीरमंत्र ☼
ET00021053.jpg
लढाईस या तयाच्या जरी अंत नाही
कित्येक झाले फितूर तरी खंत नाही
भगव्याशी एकनिष्ठ जो अंश झाला
तया प्रमाण कोणी दूजा राष्ट्रसंत नाही

रणांगनी रक्ताने माखले अंग जरी
शौर्यास ज्याच्या किंचितही भंग नाही
मृत्युस न भीता अवघा रणकंद झाला
तया प्रमाण कोणी दूजा वंद्य नाही

मृत्यूची कधी ना ज्याला खंत वाटे
तोची अमर या भूवरी कुलवंत शोभे
हुंकारातही जयाच्या रणी रंक कापे
तया प्रमाण कोणी दूजा वीरमंत्र नाही

नसे भीड़भाड जिथे भगवा उंच धरे
चवताळून छावा दाही दिशा जंग लढे
स्वप्नातही म्लेंछा जसा राजा शंभू दिसे
तया प्रमाण दूजा कोणी कीर्तीवंत नसे

कवी - गणेश पावले
श्री शिवप्रतिष्ठान, हिंदुस्थान

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान!