अर्थाचे उत्खनन किती होते

Submitted by जयदीप. on 8 May, 2015 - 10:48

अर्थाचे उत्खनन किती होते
शब्द तुझे बघ गहन किती होते

माणुसकी सोडून तुला गेली
बघ, धर्माचे पतन किती होते

सोबत आहे तुला तुझी आता
पाहू आता, सहन किती होते

हात सोडला पण गेली नाही
बघ, सवयीचे व्यसन किती होते

विषय काढल्यावर समजत आहे
तुझ्या मनावर वजन किती होते

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users