तडका - बोध तंबाखु गुटख्यातला,..?

Submitted by vishal maske on 7 April, 2015 - 03:17

बोध तंबाखु गुटख्यातला,...?

कुणी तंबाखु टिकवण्यासाठी
कुणी गुटखा हटवण्यासाठी
तर कुणी-कुणी बोलले म्हणे
चक्क जनता ठकवण्यासाठी

ज्यांनी समर्थन केले आहे
त्यांच्याकडूनही विरोध आहे
जिकडे स्वार्थ-तिकड कार्ट
यातुन जणू हाच बोध आहे,...

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users