तडका - आप-आपले

Submitted by vishal maske on 29 March, 2015 - 13:47

"आप"-आपले,...

ज्यांना "आम"चे म्हटले होते
ते ना "आम"चे राहिले होते
इतरांचे वावटळी वारे जणू
त्यांच्यामध्येही वाहिले होते

कधी कुणी आपुलकीनं तर
कुणी निर्दयी वागू शकतात
"आप"ले-आपले म्हणणारेही
"आप"-आपले बघू शकतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users