--

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

अवकाश आतले
भेदून जावे
-- आकाश व्हावे

____

ऐकवावी कुणाला?
मनातील गाज
.. शब्दांना नाही जाग

प्रकार: 

वा Happy