"आजोळ "

Submitted by डॉ.कैलास गायकवाड on 24 March, 2015 - 23:47

जी विजेचा लोळ नाही
ती गझलची ओळ नाही

लागली शाळेस सुट्टी
अन मला आजोळ नाही

सौख्य झोपाळ्यात आहे
जीवनी हिंदोळ नाही

लोटला मधुमास सारा
पोचले मोहोळ नाही

संपला "कैलास" झाला
फार हलकल्लोळ नाही

--डॉ.कैलास गायकवाड

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लागली शाळेस सुट्टी
अन मला आजोळ नाही

सौख्य झोपाळ्यात आहे
जीवनी हिंदोळ नाही

हे दोन शेर खूप आवडले..

आवडली

जी विजेचा लोळ नाही
ती गझलची ओळ नाही<<< छान

लागली शाळेस सुट्टी
अन मला आजोळ नाही<<< वा वा, नवाच खयाल! आवडलाच.

छान

लागली शाळेस सुट्टी
अन मला आजोळ नाही

लोटला मधुमास सारा
पोचले मोहोळ नाही>>
हे दोन्ही शर जरा जास्त आवडले!
गजल मला आवडली .