शीळ रानात घुमली

Submitted by भुईकमळ on 21 March, 2015 - 09:52

शीळ रानात घुमली ,नवी पालवी लाजली
स्वप्नं झुलली गोमटी ,आमराई गर्भारली ∥धृ∥

वज्रटीक करवंदी ,ठुली टेकडी ल्यायली .
तिज घालुन गिरकी, वाट छोटुली निघाली
.रानमोगरीने जिथे जळी रांगोळी घातली ∥१∥

सोनमोहराच्या तळी सोनदुपार निजली
जाग जांभळी फुलांची कांचनात उमलली
मुंडावळी बहाव्यास , अंगा हळद लागली ∥२∥

रंगारी या पळसाने चुनरिया रंगवली
सृष्टीकाया मस्तानीची छंद केसरिया ल्याली
शीळ मोहास भुलली मधुमिठीत फसली ∥३∥

कशी काटेरी शापाला फुले माणकांची आली
पांगारयाची फांदी फांदी गावे पाखरांची झाली
चंचू रुतली मातली उरुसात दंग झाली

इथे महानगरात झाडे दंतकथा झाली
उंच उंच इमल्यात खुजी मने फोफावली
पंख बंद पिंजरयात रानमिठी याद आली ∥५∥

शीळ दुरातून आली ,जीवा पालवी फुटली ........माणिक वांगडे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अहाहा
शेवटच्या कडव्यात छान वळण घेतलंय कवितेने.
त्यामुळे केवळ प्रतिमा चमत्कृती न राहता या सगळ्या चित्राला एक गहिरी डूब आलीय!
आवडली Happy

केवळ शब्दातून अवघा चैत्र डोळ्यासमोर उभा केलात .... क्या बात है ... Happy
फारच सुंदर रचना ... शेवटही अगदी वास्तव चितारणारा ...

टण्या, वर्षू नील, मंजूताई ,,कविनारायणSayali Paturkar ,बेफ़िजी,साधना
मनीमोहोर आणि शशांकजी सर्व रसिक काव्यप्रेमीना अगदी मनापासुन धन्यवाद!!! स्मित....

धन्यवाद प्रतिसादाबद्दल जिज्ञासा !!!
पण शेवटच्या ओळींना सुरेख म्हणता येत नाही>>>पण ते कटु वास्तव आहे .अजुन काही काळानंतर आजी नातवाला गोष्ट सांगताना सांगेल आमच्या लहानपणी अशा प्रकारची झाडे फुलत असत ...

भारतीजी ,खूप धन्यवाद !!! तुमच्या प्रतिसाद मिळाला नाही तर कवितेत कुठेतरी काहीतरी कमीय अस वाटत रहात पुन्हा एकवार धन्यवाद!
नवीन प्रतिसादकर्त्या प्रिंसेसचेही मनापासून आभार.

भुईकमळ ! >>तुमच्या प्रतिसाद मिळाला नाही तर कवितेत कुठेतरी काहीतरी कमीय अस वाटत रहात पुन्हा एकवार धन्यवाद! >> कृपया असं वाटून घेऊ नका, माझं येणं थोडं अनियमित असल्याने काही सुटतही असेल अभावितपणे, कवितांच्या बाबतीत तरी असं होऊ नये असा प्रयत्न असतो तरी ..