एक शून्यं

Submitted by राजेंद्र देवी on 9 March, 2015 - 04:17

एक शून्यं

ना जिंकलो मी, ना हरलो मी,
उरलो मात्र एक शून्यं मी

या जगात एकमात्र आहे तुझी किंमत
तुझ्याविना माझी मात्र एक शून्यं

तुझ्या पुढे असतो जेव्हा शून्यं म्हणुनी
वाढते तुझी किंमत दहादा वा हजारदा

तुझ्या मागे मात्र असेल तेव्हा
फक्त भले मोठे एक शून्यं

या शून्यं जगात एक मात्र तुझाच आधार
शून्याशिवाय जग मात्र निराधार

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

thanks...