अबला ...

Submitted by बाळ पाटील on 7 March, 2015 - 00:29

पुरे आता बलात्कार
पुरे झाली छेड्छाड
पोरी तुझ्या म्यानातली
भवानी बाहेर काढ
काळ सोकावतो आहे
धरू नकोस खोटी आशा
तूच तुझ्या मनाने
आता ठरव लक्ष्मणरेषा
दे साद तुझ्यातल्या
सुप्त रणचण्डीला
जाळून टाक भोवतालच्या
विकारी झुण्डीला
तू आता भिऊ नकोस
भिणे तुझा धर्म नाही
तू करु शकत नाहीस असे
कुठलेच कर्म नाही
कन्या आहेस, भगिनी आहेस
पत्नी आहेस,आई आहेस
तुला कशामुळे वाटते
की तू फक्त बाई आहेस् ?

( महिला दिनानमित्त समस्त माताभगिनी चरणी ही शब्द सुमने...... बाळ पाटील)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users