मला ठाऊक आहे

Submitted by बाळ पाटील on 20 February, 2015 - 01:07

तुझ्या डोळ्यातला भाव
मला ठाऊक आहे
तुझ्या स्वप्नातला गाव
मला ठाऊक आहे
तुझे गूढ अगम्य ..
ते देवादिकांसाठी
तुझ्या काळजाचा ठाव
मला ठाऊक आहे.

-- बाळ पाटील

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users