तू कोण

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 17 January, 2015 - 13:21

जीवनाचा शोध घेवून
मन गेले आहे थकून
अनुत्तरीत प्रश्नामधून
प्राण गेला आहे पिंजून

तरीही प्रत्येक क्षणामधून
उमटत आहे एकच धून
विचारे जी फिरून फिरून
कोण कोण रे तू कोण

धडपडणारा एकच प्रश्न
उत्तर येती लाख कुठून
लाख बुडबुडे पाण्यामधून
येती अन जाती फुटून

परंतु अंतर दुगंभून
यावे वाटते ते न येवून
तेच उरी पिसाटलेपण
घेवून चाले अतृप्त जीवन

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users