मी जहालही नाही...मी मवाळही नाही

Submitted by बेफ़िकीर on 10 December, 2014 - 10:38

गझल - मी जहालही नाही...मी मवाळही नाही

मी जहालही नाही...मी मवाळही नाही
मी कुणीच नाही हा...ठोस आळही नाही

तू नटायच्या आधी...बोललीस का काही?
आज वेळही नाही...आणि काळही नाही

धर्म कोणता माझा...हे कळायचे केव्हा
ना पुरायला खड्डा...आणि जाळही नाही

क्लिष्ट ह्या प्रवाहाचा...एक थेंब मी साधा
धड मला न सापडतो...धड गहाळही नाही

रंग पाहिजे तेव्हा...पाहिजे तसा होतो
दैव सावळे, गोरे...वा गव्हाळही नाही

एक मागणी साधी...हे नशीब फेटाळे
कापडी खिश्याजागी...टांकसाळही नाही

शोधता न येतो जो...तो नगण्य बिंदू मन
ज्यास व्यापण्या धजते...अंतराळही नाही

का भरून यावी ही...ओढणी तुझी आत्ता
आजकाल माझे मन...तर ढगाळही नाही

मी जिवंत आहे हे...का मधेच जाणवले
ही दुपारही नाही...ही सकाळही नाही

शिस्तबद्ध दारे ही...शिस्तबद्ध शेजारी
वेळ ना कधी पाळे...ते घड्याळही नाही

यौवनास तेव्हाच्या...बंधने हजारो अन्
यौवनास आताच्या...तो उफाळही नाही

ओठ चुंबताना हा...प्रश्न भेडसावे की
चुंबण्यास एखादे...का कपाळही नाही

बाप शेकडो ज्याला...तो अता म्हणत आहे
'बेफिकीर'ला काही...मूलबाळही नाही

-'बेफिकीर'!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

.

सुंदर

ओठ चुंबताना हा...प्रश्न भेडसावे की
चुंबण्यास एखादे...का कपाळही नाही>>>
सर्वाधिक आवडला .

यौवनास तेव्हाच्या...बंधने हजारो अन्
यौवनास आताच्या...तो उफाळही नाही

एक मागणी साधी...हे नशीब फेटाळे
कापडी खिश्याजागी...टांकसाळही नाही >>>मस्त.

>>मी जिवंत आहे हे...का मधेच जाणवले
ही दुपारही नाही...ही सकाळही नाही<<

हे कातिल होते बेफी.... आणि

>>बाप शेकडो ज्याला...तो अता म्हणत आहे
'बेफिकीर'ला काही...मूलबाळही नाही<<

ह्याने आतुन हलविले....

@ बेफिकीर, तुमच्या शेर ला उत्तर म्हणुन हा शेर आठवला

आखीर कोई सूरत तो हो इस खाना-ए-दिल की
"काबा" नही बनता है तो "बुतखाना" बना दे

असुद्या, फार मनाला लावुन घेउ नका विशाल कुलकर्णी, कारुण्यही आवडतं लोकांना जगात. आणि तसंही प्रत्येकाला लिहिण्याचं 'व्यक्तीस्वातंत्र्य' असतच की .

बाप शेकडो ज्याला...तो अता म्हणत आहे
'बेफिकीर'ला काही...मूलबाळही नाही

काळीज पिळवटून सोडणारा शेर.
गझल फार आवडली.