पुढे सुद्धा थरार आहे

Submitted by जयदीप. on 8 November, 2014 - 02:14

पुढे सुद्धा थरार आहे ....
चढानंतर उतार आहे!

नशीबाचा नकार आहे
तरीही मी तयार आहे!

कुणी झाला फरार आहे
कुणी झाले शिकार आहे...

सदा माझा विचार आहे.....
मला मोठा विकार आहे !

तुझ्या लेखी चुकार आहे
तुझ्यापेक्षा हुशार आहे

किळसवाणा प्रकार आहे ...
नको तितका प्रचार आहे!

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पुढे सुद्धा थरार आहे ....
चढानंतर उतार आहे!

चांगली द्विपदी.

अल्वी तुमच्यासारखा कुठल्याही प्रसंगावर द्विपद्या लिहितो. हे एक धाडसच म्हणायला हवे.

पुढे सुद्धा थरार आहे ....
चढानंतर उतार आहे!

वा. शेर कमी विधाने अधिक होत आहे.
अल्वी तुमच्यासारखा कुठल्याही प्रसंगावर द्विपद्या लिहितो. हे एक धाडसच म्हणायला हवे.

खरे आहे. पण कहन तगडे हवे.