तू प्रेम केले पाप नव्हे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 19 October, 2014 - 08:35

तू प्रेम केले पाप नव्हे
हे ठावूक असे मजला
या जगाची रित वेगळी
दे झुगारूनी त्या साऱ्याला

ये अशीच ये तू धावत
मी उभा असे कधीचा
हे हात उभारून माझे
ग साधक तव प्रीतीचा

हे मृगनयना चंचला
दे प्रीती तुझी दे मजला
मी तोडून साऱ्या कारा
हा निघे उंच उडण्याला

का अजूनही थबकली
तू कोण विचारी पडली
ग सोड चिंता सगळी
ही सुटून वर्ष चालली

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त

Happy thanks