अशी असे आठवण...........

Submitted by नभ on 1 October, 2014 - 10:37

मनी आठवणीच्या तळी
यावे जरासे फिरून
वाटे राहावे तिथेच,
जावे स्वत:स विसरून,

रमताना लागे वाटा
लागे वाटेत सुमन,
सांजि न्याहाळतास त्याना
येई मन मोहरुन,

फुललेल्या ‘त्या’ बनात
होती साद ती अजून,
परिमळ रम्य त्यात
गेले विश्वच बुडून,

कधी हसविती ‘ते’
कधी उर ये भरुन,
कधी पाझरे तो पेला
दोन्ही नयने भरुन,

जणू वाहता हा वारा
वाटे करीतो हि खुण,
जगी जगावे रमत
आठवणिंच्या सांगतीन......,

असे वाटे फिरताना
पुन्हा जगावे ते क्षण,
जगण्यास होई धीर
अशी असे आठवण,

अशी असे आठवण...........

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users