पेपर कोलाज - ३

Submitted by स्वरराज on 21 September, 2014 - 09:24

हे मूळ चित्र N. S. बेंद्रे यांचे आहे. मी फक्त पेपर कोलाज मध्ये रुपांतरीत केले आहे. अर्थात मूळ चित्राच्या जवळपास ही मी जाऊ शकलेलो नाही याची जाणीव ठेऊन इथे post करत आहे.

DSC00083.JPG

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users