मेलेल्या वाटेला

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 1 September, 2014 - 09:20

आज मेलेल्या वाटेला
थोडे जावुनिया आलो
चार पावुले विषारी
जरा चालुनिया आलो

रक्त शिंपले तरीही
नच उगवले काही
न ये डोळ्यामध्ये पाणी
खाचा करुनिया आलो

प्राण जपावे कशाला
अर्थ नसे जगण्याला
उगा कुठेतरी पण
जीव टांगुनिया आलो

माझा उसवला श्वास
ठोके मोजतो अजून
लाल धमन्यात मीच
मृत्यू टोचुनिया आलो

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users