दु;खाचे छप्पर

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 27 August, 2014 - 13:25

दु;खाचे छप्पर
जेव्हा अचानक
पडते कोसळून

वेड लावणारा
पाऊसही जातो
नकोसा होवून

आपणच लावलेले
रंग चिखलागत
येतात ओघळून

भरपूर प्रकाशाची
आपली हाव हसते
मोठ्याने गडगडून

आपले टीचभर
सामान उरी येते
मणभर होवून

सुन्न हवालदील
जातो आपण
पसारा होवून

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users