तुझा रस्ता तुला शोधत कधीचा हिंडतो आहे

Submitted by जयदीप. on 6 August, 2014 - 11:05

कुण्या निष्पर्ण झाडाला उषेची पालवी यावी
तुझ्या स्पर्शातुनी गझले नवी सुरुवात जन्मावी

तुझ्या दारात आशेचा किरण येतो पहाटेला
नको राहूस तू तेव्हा तुझ्या स्वप्नातल्या गावी

जरासे पाहिल्यावरती बसावा आरसा झिंगत
तुझ्या डोळ्यात बघताना नशेलाही नशा व्हावी

तुझा रस्ता तुला शोधत कधीचा हिंडतो आहे
कितीदा हाक मारावी, कितीदा ठेच लागावी?

जगाच्या वाळवंटावर पुन्हा मी पाहिले पाणी
अरे निष्ठूर आयुष्या किती आहेस मायावी!

तुझ्या माझ्यातले नाते असेही व्हायचे होते
जशी वार्यात आशेवर जिवाची ज्योत तेवावी

जयदीप

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आवडली
अनेक ओळी खूप सहज वाटल्या आवडल्या

तुझ्या दारात आशेचा किरण येतो पहाटेला
नको राहूस तू तेव्हा तुझ्या स्वप्नातल्या गावी<<<<<सर्वाधिक आवडला

मनाच्या वाळवंटावर ..... >>> असे करू शकाल तर करून पहाल का . न पटल्यास चुभुदेघे

तुझा रस्ता तुला शोधत कधीचा हिंडतो आहे
कितीदा हाक मारावी, कितीदा ठेच लागावी?

जगाच्या वाळवंटावर पुन्हा मी पाहिले पाणी
अरे निष्ठूर आयुष्या किती आहेस मायावी!<<<

सुंदर शेर!

गझल आवडली.

समीर जी...प्रांजळ प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवाद Happy

वैभव सर...

मनाच्या असं मला तेव्हा सुचलं नव्हतं...मी पूर्णतः जगाचाच विचार करत होतो...

कारण जगात आलेल्या रुक्ष अनुभवांबद्द्ल मला बोलायचं होतं

चु भु दे घे

Happy