आषाढी..

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 9 July, 2014 - 11:43

साऱ्या वेड्या वाटा
दाही दिशातुनी
मिळाल्या येवूनी
एका दारी ||
संपली वाहणी
कालच्या जीण्याची
खाच खळग्याची
आज इथे ||
लाज लक्तरांची
दरिद्री देहाची
जाहली मनाची
मांडलिक ||
काही पेटलेले
जळू घातलेले
भिजुनिया डोळे
मावळले ||
तरंग जळाचा
जळी विसावला
आषाढी दाटला
महापूर ||

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान

thanks