सौ. मारिया शारापोव्हा यांना- udavA

Submitted by Babaji on 5 July, 2014 - 01:50

एका महिन्यात बुलेट ट्रेण रॉकेटस स्पेसमधे पाठवुन नमोंनी धक्का दिला आहे. शास्त्रद्न्यांना केले मार्ग्दर्शन आणि टिपा मोलाच्य आहेत. सार्क देशाना स्पेस मधे पाठवुन त्य़ा देशात पण मोदीसरकार येण्याची व्यवस्था केली आहे. पाच देशात मोदी सर्कार, भूतान मधे पण संघाचि राजवट येणार आहे याचि चुणुक पहायला मिळाली. नोइस्त्रोडॅम्च्या शायरन चं कोड उलगडल.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भगव्या रंगाच्या काविळीवर तर हिरव्या रंगाचा झाडपाला रामबाण औषध आहे. हे औषध रामदेव बाबांनी दिल तर काविळ चढते पण एखाद्या फकीराने हेच औषध दिल तर रामच नाव न घेता काविळ उतरते.

'पण मारूती कांबळेचे काय झाले?' या अनुत्तरित शाश्वत प्रश्नासारखा
'बाबाजीचे काय झाले ' असा एक प्रश्न अ‍ॅडमिनच्या विपूत विचारावा काय?
Happy

असो. वरचा तिनोळी लेख बाबाजींच्या अफाट बुद्धिमत्तेची एक चुणूक आहे फक्तं!

बाबाजी उडाले? कसे उडले? मुन्गी उडाली आकाशी तसे " बाबाजी उडले अन्तरजालाशी, त्यानी गिळले आपल्याच आयडीशी" असे तर नाही ना झाले?:अओ: