प्रेमात काय पडलो, मी तर हवेत होतो!

Submitted by profspd on 1 July, 2014 - 13:41

प्रेमात काय पडलो, मी तर हवेत होतो!
वाटायचे जगाला की, मी नशेत होतो!!

दोघेच फक्त राजा-राणी घरात होतो!
म्हातार वय तरीही दोघे मजेत होतो!!

सारे कवीच होते गर्दी करून तेथे....
मी एकटाच बहुधा श्रोता सभेत होतो!

होते खिशात पैसे, फुरसत जगास होती....
मी रोज निरनिराळा दुनियेस बेत होतो!

या काळजात माझ्या सारे तडेच होते....
भेगाळलो असा की, ओसाड शेत होतो!

का वाटते जिवाला जीवाश्म जाहल्यागत?
सरले न श्वास पण मी साक्षात प्रेत होतो!

-------प्रा.सतीश देवपूरकर
फोन नंबर: ९८२२७८४९६१

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users